Disclaimer

Olli + Jeujeu® is een website van Remind/Fleur Suijten (www.fleursuijten.nl). Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van ollienjeujeu.nl, is het mogelijk dat de informatie die op ollienjeujeu.nl wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van ollienjeujeu.nl of ollienjeujeu.com